Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady ubiegania się o przyjęcie

Czcionka:

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU

 1. Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480).

 2. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu, może wystąpić:

  • świadczeniobiorca lub,

  • przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy lub,

  • za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy.

 3. Dokumentacja wymagana przy kierowaniu osób do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego:

  • wniosek o wydanie skierowania do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego,

  • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

  • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego,

  • zgoda pacjenta,

  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy ubiegającej się o skierowanie do zakładu, a w szczególności: (decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, odcinek ostatniej emerytury lub renty).

  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: (postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna).

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Zakładu. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. Dyrektor Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym pod nr tel. 41-36-76-736.

 

Podstawy prawne:

 1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

 2. USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011r.  nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 25 czerwca 2012 r. 
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych (Dz.U. z 2012r. poz. 731)

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zgoda pacjenta

Utworzono dnia 13.10.2017, 13:43

Zgoda pacjenta

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZPO

Utworzono dnia 13.10.2017, 13:43

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZPO

Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 13.10.2017, 13:42

Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie

Skierowanie do ZPO

Utworzono dnia 13.10.2017, 13:41

Skierowanie do ZPO

Wniosek o wydanie skierowania do ZPO

Utworzono dnia 13.10.2017, 13:40

Wniosek o wydanie skierowania do ZPO

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny