Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta Zakładu

Czcionka:

            Oferta Zakładu skierowana jest głównie do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Opiekę pielęgniarską mogą tutaj uzyskać również osoby w zaawansowanym wieku cierpiące np. na choroby wieku starczego.

Rolą placówki jest również pomoc w dostosowaniu się do nowej sytuacji niedawnych pacjentów szpitala bez względu na wiek, a u których intensywny proces leczenia został zakończony,  ale z różnych powodów np.: samotność, brak odpowiednich warunków domowych, potrzebują pomocy z zakresu pielęgnacji czy rehabilitacji.

Pielęgniarka nie tylko zastępuje pacjenta w realizacji potrzeb (czynności), z którymi sobie on nie radzi w związku z chorobą, ale również edukuje go, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, uczy również sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością.

        Do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skali Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.

Do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego o profilu ogólnym nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz w schyłkowym okresie życia w przebiegu choroby nowotworowej.

Podstawowy pakiet świadczeń, udzielanych w stacjonarnych zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych obejmuje:

 1. świadczenia lekarskie;

 2. świadczenia pielęgniarskie;

 3. rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;

 4. świadczenia psychologa;

 5. terapię zajęciową;

 6. leczenie farmakologiczne;

 7. leczenie dietetyczne;

 8. zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne;

 9. zapewnienie podstawowych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza zakładu;

 10. zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych;

 11. edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Opiekę medyczną nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych i lekarz o specjalizacji z opieki paliatywnej, zespół pielęgniarski oraz zespół rehabilitantów. Zapewniamy również dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i pomocy psychologicznej. W Zakładzie realizujemy „Program profilaktyki przeciwodleżynowej” wg przyjętych standardów  opracowanych na podstawie zasad postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgnacji Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny